Antibiotikabehandling

Antibiotika är samlingsnamnet för läkemedel som baseras på ämnen som bakterier eller svampar naturligt bildar. Finessen med antibiotika är att det dödar de bakterier som orsakat en infektion i kroppen. Baksidan är en rad oönskade biverkningar – exempelvis diarré. Med probiotika kan du både minska risken för att en infektion som leder till diarré uppstår och dämpa redan uppkomna besvär.

Symtom vid antibiotikabehandling
Antibiotika, eller penicillin som det kallas i dagligt tal, kan ge biverkningar i form av magbesvär med diarré, det vill säga lös eller vattning avföring. Även illamående, kräkningar och magknip kan förekomma.

Orsaker till diarré utlöst av antibiotika
Antibiotika har förmågan att döda skadliga bakterier, men har samtidigt även ihjäl de nyttiga bakterierna i tarm och slemhinnor. När dessa goda magbakterier slås ut kan bakterier och svampar som framkallar sjukdom lätt få fäste och infektera matsmältningssystemet eller orsaka diarré.

En av de vanligaste orsakerna till antibiotikautlöst diarré är en bakterieinfektion. Ibland är det dock oklart exakt vad som ger upphov till reaktionen ifråga, möjligen kan det bero på de generella förändringarna i tarmfloran som antibiotikan skapar.

Behandling vid och förebyggande av diarré utlöst av antibiotika
Analyser tyder på att det är möjligt att minska risken för att drabbas av tarminfektion och diarré om du fyller på magens naturliga bakterieflora både under och efter antibiotikabehandling med ett probiotikum som innehåller mjölksyrabakterier och jästbakterier.

En av de mjölksyrabakterier som hör till gruppen probiotiska organismer, Lactobacillus rhamnosus, har använts i hundratals studier och gett goda resultat när det gäller att hämma de infektioner som orsakar diarré i samband med antibiotikakurer. Studier visar också att probiotika kan minska diarréns varaktighet.

Den jäststam som räknas till de probiotiska organismerna, Saccharomyces boulardii, upptäcktes 1923 av den franske vetenskapsmannen Henri Boulard. Han observerade att befolkningen i Sydostasien tuggande på skal från frukterna litchi och mangostan när de ville lindra kolera- och diarrésymtom och isolerade då jästen för att undersöka dess effekter vidare.

Idag vet man att jästbakterierna i stammen har antimikrobiella och antitoxiska effekter, vilket innebär att de hindrar smittämnen att fästa vid tarmcellerna. Bland flera andra positiva effekter skyddar de också tarmslemhinnan från att inflammeras.

Vitamin B2 (riboflavin) är ett bra komplement till probiotika under antibiotikabehandling, eftersom det bidrar till att bevara tarmfloran normal.

För att förhindra diarré under eller efter en antibiotikakur ska du ta probiotikum 2–3 timmar efter att du tagit antibiotikan. Om preparaten tas samtidigt kommer antibiotikan att döda probiotikan.

Att tänka på vid antibiotikabehandling när du är sjuk

  • Drick vätska. Du förlorar mycket vätska när du har diarré. Därför måste du se till att dricka så ofta du kan, men bara lite åt gången.