Category Archives: Kosttillskott och träning

IBS – Irritable Bowel Syndrome

Tarmsjukdomen IBS är en förkortning för Irritable Bowel Syndrome och betecknar olika typer av besvär som rör mag-tarmkanalen, exempelvis magont, gaser och diarré. Varför sjukdomen uppstår är fortfarande oklart, och något botemedel finns tyvärr inte ännu. Däremot kan symtomen lindras med probiotika.

Symtom vid IBS
Sjukdomen IBS, även kallad irritabel tarm, karaktäriseras av smärtor i magen, kramper, gaser, uppblåsthet, rapning, diarré eller förstoppning.

Irritable Bowel Syndrome delas normalt in i undergrupperna förstoppnings-IBS, diarré-IBS och blandad IBS, beroende på vilket symtom som överväger.

Tillståndet har tidigare kallats för kolit, mukös kolit, spastisk kolon, nervös kolon och spastisk tarm. Nuvarande benämning är tänkt att återspegla att sjukdomen både har fysiska och psykiska orsaker och alltså inte är något som den sjuke hittat på.

Orsaker till IBS
Undersökningar visar att omkring 15–20 procent av den vuxna befolkningen i Sverige lider av Irritable Bowel Syndrome. Sjukdomen är tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män och debuterar oftast i 30–40-årsåldern.

Orsaken till sjukdomen är fortfarande okänd, men diagnosen förknippas ofta med en obalans i bakteriefloran. Pågående studier vid Köpenhamns Universitetssjukhus visar att IBS-patienter har svårt att processa vissa typer av fibrer, kolhydrater och sockeralkoholer – så kallade polyoler – i tjocktarmen.

Ofta förknippas IBS med intag av skräpmat, men de nya studierna visar att även vissa typer av grönsaker, till exempel broccoli, sparris, majs och bönor, och frukter som äpplen och bananer kan orsaka problem.

Mycket tyder på att sjukdomen förvärras av stress, liksom av oregelbundna mat- och toalettvanor.

Behandling vid IBS
Idag finns inga läkemedel som botar sjukdomen, däremot ett flertal som lindrar. Studier visar till exempel att probiotika som innehåller mjölksyrabakterier minskar IBS-relaterade symtom som buksmärta, uppblåsthet, rapning, gaser, diarré och förstoppning.

Det beror på att de mjölksyrabakterier som kallas bifodobakterier och som även finns naturligt i tjocktarmen hjälper till vid jäsningen av fibrer och kolhydrater. Bakterierna omvandlar dessa näringsämnen till så kallade kortkedjiga fettsyror som har förmågan att stimulera tarmrörelser och underlätta matsmältningen.

En klinisk studie som utfördes under 2011 visar också att vuxna patienter med kronisk Irritable Bowel Syndrome blev avsevärt bättre efter att ha behandlats i två månader med probiotika baserat på olika arter av mjölksyrabakterier.

Att tänka på när du har Irritable Bowel Syndrome

  • Ät rätt. Undvik den mat som utlöser symtomen. Det kan vara mat som innehåller mycket fibrer, kolhydrater eller sockeralkoholer, men även olika typer av grönsaker och frukter som är svårsmälta.
  • Gå på toaletten. Regelbundna toalettbesök brukar göra att du mår bättre.
  • Motionera. Rörelse kan hjälpa mot symtomen.

Turistdiarré – Matförgiftning

De flesta som vågat sig bortom de vanligaste charterresmålen vet nog hur det känns att drabbas av turistdiarré – det vill säga matförgiftning. Boven i dramat är ofta en smitta som sprids via vatten eller mat som inte är ordentligt tillagad. För att slippa få resan förstörd kan du ta probiotika i förebyggande syfte.

Symtom vid turistdiarré
Turistdiarré, eller matförgiftning, är beteckningen för alla besvär med magen som kan uppstå under resor i länder med dålig vattenkvalitet. Förutom diarré är vanliga symtom magont, illamående, kräkningar och feber.

Orsaker till turistdiarré
Turistdiarré, eller matförgiftning beror oftast på att du ätit mat eller druckit vatten som förorenats. Vanligtvis är det bakterier, till exempel Salmonella, Shigella eller E. coli, som är ligger bakom föroreningen. Hos spädbarn är det däremot många gånger virus som orsakar matförgiftning.

Normalt tar det mellan ett halvt och två dygn från det att du smittats till sjukdomen bryter ut och på tre, fyra dagar är det värsta över.

Behandling vid och förebyggande av turistdiarré
Turistdiarré är vanligtvis inte ett allvarligt tillstånd och det går normalt över av sig själv. Dock kan svår matförgiftning leda till uttorkning, försämrad förmåga att ta upp näringsämnen och förstörd mikroflora. För att slippa drabbas kan du ha nytta av att behandla dig med probiotika i förebyggande syfte.

För att förhindra eller lindra turistdiarré rekommenderas ett intag av ett probiotikum som innehåller den typ mjölsyrebakterier som heter Lactobacillus acidophilus, i kombination med värmebehandlade mjölksyrebakterier.

Lactobacillus acidophilus har visat sig hjälpa till att förstärka tarmslemhinnans barriärfunktion, och de värmebehandlade mjölksyrebakterierna stimulerar kroppens immunförsvar. På så vis förhindrar den skadliga bakterier och virus att komma in i blodomloppet där de orsakar infektioner. Mjölksyrebakterierna producerar dessutom organiska syror och antimikrobiella föreningar som minskar risken för infektioner orsakade av mat och vatten som förorenats.

Den här typen av probiotikum bör du ta 5–7 dagar innan du ska ut och resa och sedan fortsätta under hela bortavaron. Behandlingen fungerar inte som en hundraprocentig garanti mot turistdiarré, men reducerar åtminstone både risken för och problemen kring sjukdomen kraftigt.

För snabb lindring av diarré rekommenderas värmebehandlade probiotiska bakteriekulturer som har förmågan att snabbt aktivera kroppens immunsystem. Just kombinationen av flera olika värmebehandlade bakteriekulturer hjälper till att avgifta tarmarna och gör det möjligt för hälsosamma bakterier att återställa mikrofloran i tarmarna. Effekten brukar märkas redan efter 3–5 timmar.

Att tänka på när du har turistdiarré

  • Drick vätska. Du förlorar mycket vätska när du har diarré, i synnerhet om du är i ett klimat där det är varmt och du dessutom har feber. Därför måste du se till att dricka vatten eller te så ofta du kan, men bara lite åt gången. Hoppa däremot över söta drycker, eftersom de ofta ger ännu mer diarré.

Antibiotikabehandling

Antibiotika är samlingsnamnet för läkemedel som baseras på ämnen som bakterier eller svampar naturligt bildar. Finessen med antibiotika är att det dödar de bakterier som orsakat en infektion i kroppen. Baksidan är en rad oönskade biverkningar – exempelvis diarré. Med probiotika kan du både minska risken för att en infektion som leder till diarré uppstår och dämpa redan uppkomna besvär.

Symtom vid antibiotikabehandling
Antibiotika, eller penicillin som det kallas i dagligt tal, kan ge biverkningar i form av magbesvär med diarré, det vill säga lös eller vattning avföring. Även illamående, kräkningar och magknip kan förekomma.

Orsaker till diarré utlöst av antibiotika
Antibiotika har förmågan att döda skadliga bakterier, men har samtidigt även ihjäl de nyttiga bakterierna i tarm och slemhinnor. När dessa goda magbakterier slås ut kan bakterier och svampar som framkallar sjukdom lätt få fäste och infektera matsmältningssystemet eller orsaka diarré.

En av de vanligaste orsakerna till antibiotikautlöst diarré är en bakterieinfektion. Ibland är det dock oklart exakt vad som ger upphov till reaktionen ifråga, möjligen kan det bero på de generella förändringarna i tarmfloran som antibiotikan skapar.

Behandling vid och förebyggande av diarré utlöst av antibiotika
Analyser tyder på att det är möjligt att minska risken för att drabbas av tarminfektion och diarré om du fyller på magens naturliga bakterieflora både under och efter antibiotikabehandling med ett probiotikum som innehåller mjölksyrabakterier och jästbakterier.

En av de mjölksyrabakterier som hör till gruppen probiotiska organismer, Lactobacillus rhamnosus, har använts i hundratals studier och gett goda resultat när det gäller att hämma de infektioner som orsakar diarré i samband med antibiotikakurer. Studier visar också att probiotika kan minska diarréns varaktighet.

Den jäststam som räknas till de probiotiska organismerna, Saccharomyces boulardii, upptäcktes 1923 av den franske vetenskapsmannen Henri Boulard. Han observerade att befolkningen i Sydostasien tuggande på skal från frukterna litchi och mangostan när de ville lindra kolera- och diarrésymtom och isolerade då jästen för att undersöka dess effekter vidare.

Idag vet man att jästbakterierna i stammen har antimikrobiella och antitoxiska effekter, vilket innebär att de hindrar smittämnen att fästa vid tarmcellerna. Bland flera andra positiva effekter skyddar de också tarmslemhinnan från att inflammeras.

Vitamin B2 (riboflavin) är ett bra komplement till probiotika under antibiotikabehandling, eftersom det bidrar till att bevara tarmfloran normal.

För att förhindra diarré under eller efter en antibiotikakur ska du ta probiotikum 2–3 timmar efter att du tagit antibiotikan. Om preparaten tas samtidigt kommer antibiotikan att döda probiotikan.

Att tänka på vid antibiotikabehandling när du är sjuk

  • Drick vätska. Du förlorar mycket vätska när du har diarré. Därför måste du se till att dricka så ofta du kan, men bara lite åt gången.

Diarré – Lös i Magen

Magsjuka med akut diarré, kräkningar och magont dyker ofta upp väldigt hastigt. Lyckligtvis går det också över inom ett par dagar, även om du kan känna dig matt och hängig ytterligare en tid. Genom att behandla med probiotika kan du skynda på ditt tillfrisknande, eftersom mjölksyrabakterierna i produkten hjälper till att aktivera ditt immunsystem.

Symtom vid diarré Lactocare
Akut diarré kallas också för magsjuka eller maginfluensa. De vanligaste symptomen är häftig lös avföring, illamående, kräkningar, magont, feber och muskelvärk.

Orsaker till akut diarré
Sjukdomstillståndet orsakas vanligtvis av en virusinfektion, men kan även bero på en bakterie- eller parasitinfektion. Infektionen skapar en obalans i tarmens naturliga bakterieflora och påverkar slemhinnorna så att mer vätska än vanligt bildas, samtidigt som tarmarnas förmåga att absorbera vätska försämras. Detta leder till täta tömningar av lös eller vattning avföring, det vill säga diarré.

Du kan även bli lös i magen med diarré när du behandlas med läkemedel som antibiotika eller steroider, om du lider av tarmsjukdomen IBS, är laktosintolerant eller har rubbad bakterieflora i tunntarmen – så kallad bakteriell överväxt.

Behandling vid akut diarré orsakad av virus
En vanlig behandling vid akut diarré är läkemedel som innehåller loperamid, vars fördel är att det verkar snabbt och stoppar upp de täta tömningarna. Nackdelen är dock en rad oönskade bieffekter, exempelvis illamående, förstoppning, gaser i magen, huvudvärk och yrsel.

Studier visar att behandling med probiotika som innehåller värmebehandlade mjölksyrebakterier däremot inte ger några negativa biverkningar. Dessutom går tillfrisknandet lika fort som vid användning av loperamid. Probiotikans positiva inverkan beror på att den snabbt aktiverar immunsystemet. Effekten märks redan efter 3–5 timmar.

Den mest effektiva behandlingen mot lös avföring är probiotika som innehåller både värmebehandlade mjölksyrebakterier och jästbakterier. Jästbakterierna hjälper nämligen till att bevara tarmfloran frisk. Dessutom ser de till att öka produktionen av antikroppar och minska utsöndringen av natrium, vilket i sin tur gör att en mindre andel vatten lämnar tarmcellerna.

Diarré leder ofta till uttorkning, vilket stör kroppens balans av de salter som är livsviktiga för cellernas och organens funktion. Ett tillskott av magnesium vid akut diarré bidrar till att återställa denna balans.

Behandling vid akut diarré orsakad av bakterier
Även vid diarré som orsakats av en bakterieinfektion, till exempel Salmonella eller E. coli, kan probiotika lindra besvären. Probiotika innehåller mjölksyrabakterier som bland annat producerar mjölksyra när kolhydrater jäser i magen. Och fördelen med mjölksyran är att den hindrar tillväxten av de ovälkomna bakterierna. Vissa av de probiotiska bakterierna producerar dessutom naturligt antimikrobiella ämnen som dödar eller inaktiverar bakterierna.

Det kan dock ta 8–16 timmar innan du får full effekt av probiotikan.

Att tänka på när du är lös i magen

  • Drick vätska. Du förlorar mycket vätska när du har diarré. Därför måste du se till att dricka så ofta du kan, men bara lite åt gången.
  • Tvätta händerna. Eftersom magsjuka kan smitta är det viktigt att du tvättar händerna med flytande tvål när du varit på toaletten. Använd en egen handduk.
    Stanna hemma. Gå inte till jobbet när du är magsjuk. Och stanna gärna hemma en extra dag för att undvika att smitta andra.

Löpbandsstrul

Idag blev det lite löpband igen, finns två sorter på gymmet, en lite äldre o väl fungerande som funkar precis som jag vill…

…och sen en nyare moderna variant som är konstig… Testade den konstiga varianten idag som omväxling, för den är lite coolare… Har tex två små fläktar som blåser en i ansiktet när man springer, o en riktig ipod docka, inte bara en sladd man kopplar in… Mendet jag var ute efter var att de nyare löpbanden köper pulssiggnalen från Polars äldre digitala pulsband, de andra löpbanden verkar man behöva en analog signal till och det har jag i och för sig via min Suunto klocka, men suuntos pulsband verkar vara konstiga dom också… Fått två band utbytta på garantin för de slutar att ta emot pulssignal, o nu verkar det bandet vara på G igen…

…jaja, det jag egentligen ville säga, var att det bara strulade en massa idag med maskinerna, om man kör så man springer på konstant puls o läterlöpbandet reglera lutning o hastighet för att bebehålla pulsen så går inte emålpulsen att ändra efter att man startat en session på de nya maskinerna… Jag vill tex köra en uppvärming på en lägre puls, och sedan ändra till en högra arbetspuls efter ett tag. Men det går inte på de ”nya maskinerna”, så fick avbryta session, starta en helt ny efter att man stoppat löpbandet för att få in en ny puls.

Idiotiskt, speciellt som att det på de äldra banden bara är att skriva in den puls man vill ha när som helst under träningen…

Men den stora nyheten idag var ju att jag fick maskinen att spara min träning på iPhonen o sen ladda på den på Nike+, men inte hela träningen då, pga av strulet… Men vad kan jag säga, det är kul med teknik… :-) Och tack vare mitt pulsklocka museum hemma så har jag ju några att välja på så att någon funkar med gymmaskinerna…

Lite löpning igen…

Gick upp tidigt idag, tänkte jag skulle varit  på gymmet tidigt också, men så blev det inte.

Är fortfarande inte kompis med min nya iPhone, eller snarare iTunes och jag som inte är vänner. Satt och försökte få iordning på lite spellistor och synka över musik men det gick inte som jag ville, men fick lite musik till sist.

Jag följer ju ett lite nybörjarprogram för löpningen som heter Couch to 5k, som är till för att fövandla soffpotatisar som mig till i alla fall nybörjar löpare… Blev klar med med vecka 7 av programmet nu, men börjar känna det som att jag vill öka på distansen och tiden snabbare än det programmet vill så funderar på någon annan variant.

Det sägs ju att man inte ska öka på distansen mer än 10% per vecka och det är väl förmodligen klokt, för i höstas när jag började springa och jag bara sprang så mycket jag orkade fick jag problem med knäna. Men har ju lärt mig lite bra stretchövningar och styrkeövningar för att slippa sånt så ska nog öka på lite smått och se vad som händer! Så länge man lyssnar på kroppen borde det ju vara lugnt!

…och idag så blev inte min löpsession sparad på iPhonen heller, så ingen Nike+ logg idag… Hade jag inte försörjt mig på att jobba med teknik så hade jag gnällt en massa nu om strulande datorer o skräp nu… :-) Men får hålla igen lite….

Hårt crosstrainer pass

Idag tog återhämtnigsveckan slut med ett brak!

Klättrade upp på crosstrainerna på gymmet, iPhonen laddad med dålig musik (och en del bra…) och sen trampade jag igång. Körde en uppvärmning med stegrande motstånd i 12-13 minuter innan jag var uppe över 150bpm, sen ökade jag på succesivt till jag låg mellan 155-160 bpm (84-87% av min maxpuls) under sammanlagt en dryg timme, varav arbetsfasen var 45-48 minuter.

Eftersom jag hade ställt in crosstrainern på fast puls så är det ju ganska kul att se hur länge man orkar innan vad jag antar är att glukosen tar  slut i musklerna och kroppen börjar göra om leverns glykogenlager till glukos och sen transportera ut den till musklerna, jag märkte det i alla fall idag efter cirka 45minuter att crosstrainern började minska motståndet för att inte pulsen skulle stiga. Och i och med att det blir lättare motstånd känns det som om jag kunnat fortsätta ett bra tag till, men det får jag väl testa hemma när jag får tillbaka min egen crosstrainer, hur länge jag kan hålla på… :-) Men så länge man fyller på med kolhydrat och vätska för att hålla fettförbränningen igång och få energi den vägen så har jag ju kört som längst 3,5 timmar tidigare och efter det så kännde jag mig inte speciellt medtagen. Men som sagt, får testa det igen någon gång när jag är uttråkad…

Styrketräningsdag

Idag blev det lite styrketräning på gymmet, brukar köra det när jag har vilodag från konditionsträningen… Och på grund av det så var det fem dagar sen jag körde sist, brukar försöka köra varannan, var tredje dag annars men har inte passat in i schemat.

Var lite skoj idag för kunde lasta på lite mer vikt på en del av övningarna, och det är ju alltid kul! Men måste nog pressa min PT nästa gång jag träffar henne, eller kanske vara tydligare med vad jag vill åstadkomma. Och det måste jag kanske bestämma mig för först! :-) Men det är väl egentligen lite allmän styrka, mer muskler ökar ju upp förbränningen och det behöver jag. Men även kanske lite mer inriktat på ben, core och rumpa för att hjälpa till med löpningen.

Jaja, det blir nog bra, är ju bara att köra på… :-)

Så idag blev det 45-50 minuter för att köra igenom hela kroppen, och sen en lite förhöjd nedvärmning efter det, 25 minuter på 75% av maxpuls på crosstrainern, så är härligt mör i hela kroppen och ska bli skönt att krypa ner i sängen strax….

…men nu blir det spännande att se om den jäkla snöplogen ska köra runt o köra bort alla snö utanför lägenheten hela natten idag med… Igår började dom 00:40 och höll på till runt 05:00 och jag sov inte bra om man säger som så… Inte så mkt för plogande, men för TUT-TUT-TUT varenda gång den jäkla traktorn skulle backa…. Och de har kört runt i två timmar redan och klockan är bara knappt midnatt så kanske blir en lång natt inatt igen.

Fredag igen!

Blev två vilodagar på raken den här veckan, det är ju inte så bra… Tisdag var planerad så den är det inte så mycket att säga om, men i onsdags var jag så sur för att garagedörrarna inte funkade och jag inte kunnde komma in med bilen utan att springa runt en massa så orkade inte åka iväg till gymmet…. Tror det måste räknas som världens sämsta ursäkt… Det och det andra jag var upptagen med, sitta o konvertera musikvideos så jag kan föra över dem till iPhonen så jag har gym-tv…

Torsdagen blev ett väldigt hårt (för att vara mig i alla fall) pass på crosstrainern på gymmet, hade planerat att köra 50 minuter på 161 bpm (87% av max puls), men jag orkade inte… Tror jag hade käkat lite dåligt innan på dagen eller kanske snarare att min kropp behöver köra ett tag på en lägra nivå innan jag kan gå upp på den nivån, men ställde ner målpulsen till 155 bpm o trampade på i sammanlagt 1h25m och 1160kcal, så var ju en ganska bra träning!

Idag fredag kännde jag mig lite öm i halsen och då ska man väl inte träna egentligen, men körde ett styrkepass för det är ju inte så att det belastar kroppen på samma sätt… Är konstigt förresten, medans man tränar känns allt så bra, sen går det en timme o snuvan och det halsonda kommer tillbaka lite långsamt.

Förhoppningsvis är halsen bra imorgon igen, för tänkte mig lite mys på löpbandet då… Var nästan en vecka sen jag sprang nu, inte funkat med träningen att få in något sådant pass och dubbla vilodagar ställer ju till det också… :-) (Jag följer ju en mjukvara som heter Firstbeat ATHLETE för min konditonsträning som varvar hårda o lätta veckor, hårda o lätta dagar och analyserar pulskurvorna efter varje träning för att se hur man skött sig…) Väldigt nerdigt, o ganska kul tycker jag… Sen försöker jag styrketräna i det den tycker är vilodagar, eller lugnare dagar…

Men sen finns det några dagar var tredje vecka ungefär som är betydligt hårdare, och en av dem jag hade idag, som jag helt enkelt inte har ork att köra springandes, så där blir det crosstrainern istället…

En liten testpromenad

Idag hade jag tänkt mig en liten cykeltur, men fastnade framför datorn med att leta efter något träningsprogram för min Samsung Galaxy S2 som man kunde koppla ihop med ett pulsbälte och som sen skulle kunna lagra pulsinformation i R-R format och hittade så småningom något som hette Run.GPS.

Så när jag kände mig färdig teoretiserad så orkade jag inte cykla, så blev en promenad istället vilket var bra för då blev det utmärkt tillfälle att testa mitt senaste skoinköp… :-)

Den här gången blev det ett par Terra Plana Ultra som självklart är ett par minimalistiska skor utan häl-tå drop eller dämpning, vad annars? :-) Men lite annorlunda konstruktion än alla mina andra skor.

Först och främst är hela skon gjord i ett mjuk plastmaterial med  en löstagbar innersko man kan välja att ha isatt eller inte. Eftersom skon är i plast så är det inga problem att till exempel bada med skorna vilket var lite tanken med mitt köp. Praktiskt att bara behöva ha med sig ett par skor på min lilla cykeltur jag planerar senare i år, både för eventuella vattenaktiviteter och för att kunna går runt på stan.

Använder man skorna med innerdelen isatt blir det som vilken sko som helst, förutom att de nog är lite för små för mig så idag när jag gick med dom (barfota) så fick jag skavsår på ena hälen och lilltån på andra foten.

Dessutom tyckte jag att det var väldigt dålig känsla med vad man hade under fötterna med inneskon i satt. Tyckte inte jag kände när jag klev på stenar eller rötter och sådant, så det jag förmodligen kommer att göra är att använda dom med ett par strumpor, men utan inneskon. Dessutom finns det en liten ”tunga” man kan sätta in under snörningen så de inte är öppna

Men sammanfattningsvis ett par lite annorlunda skor så jag nog får testa lite för att se hur dom fungerar bättre, dessutom extremt lätta. 107gram per sko utan tungan, 114 gram med den isatt och 161 gram med innerskon vilket nog gör dom till de lättaste löparskorna jag hittat i alla fall.

Mitt andra minitest idag var ett nytt träningsprogram till telefonen nämligen Run.GPS. Anledningen till att jag funderar på något annat än Runkeeper som jag använt länge nu är återigen min cykling till Finland som jag planerar för.

Jag tycker ju väldigt mycket om att samla statistik på all träning som jag gör, och normalt sett så använder jag ju min Polar rs800cx pulsklocka för det men den har begränsningen att den har minne för att kanske lagra 16 timmars träning. Nu när jag ska vara ute i nästan två veckor enligt planen och inte kommer ha någon dator för att tömma den så går det ju inte.

Dessutom har jag lite speciella krav, jag använder ett program Fristbeat Athlete för att analysera allt jag gör och den kräver att pulsdatat är på R-R format, dvs att klockan eller programmet hela tiden sparar hur lång tid det förflyter mellan varje hjärtslag och att därmed varje slag finns registrerat. De flesta pulsklockor och smarphone program registrerar bara snittet, tex per 5 sekunders intervall så var pulsen 140bpm.

När det gäller pulsklockor som klarar av det här finns det från Polar RS800, RS800CX, S810 och CS600. Från Suunto finns de olika T6 modellerna samt ett pulsbälte med minne. Dessutom kan Garmins senaste klocka Garmin Forerunner 610 lagra R-R data också men vet inte om det finns något vettigt sett att få över datat från den, dessutom har den samma problem som de flesta av Garmins träningsprodukter, 8 timmar… Så utbudet är helt klart begränsat.

Så därav att jag fick för mig att försöka hitta något till telefonen, och för Android OS så var Run.GPS det enda programmet som verkade klara av just det, och dessutom klarade den bara av det med lite hacking…

Så vad tyckte jag efter dagens lilla promenad då? Nja, jag är inte helt övertygad ännu… Programmet verkar ju göra ungefär det som det ska… Det loggar hela rundan, däremot verkar det tappa gps kontakten ibland medan Runkeeper som jag körde parallellt hela tiden fick ett obrutet plot. Man kan se det på bilden ovan där det blir en lite armhävningssymbol, där tror programmet att jag har stannat men har i själva verket förlorat kontakten med GPS satelliterna.

En annan fördel med Runkeeper jämfört med Run.GPS verkar vara att Runkeeper även filtrerar GPS plottet lite bättre så den tar bort punkter som ligger helt galet (ibland).

Det som är trevligt med Run.GPS är att i stort sett allting går att modifiera både utseendemässigt och en hel del hur den ska logga data, så bland annat hur bra GPS signal den kräver för att plotta och det kan ju vara lösningen till mitt problem ovan.

Ett annat hyfsat stort plus är att det finns en Openstreetmaps baserat navigeringsprogram inbyggt i Run.GPS. Riktigt bra för att inte behöva köra två separata appar med ökad batteriförbrukningen som en följd. Testade den biten också, och visst funkade det, och gav hyffsat okay ruttning men tyvärr inte lika finputsad som OsmAND som är min favorit cykelnavigator hitintills så fortfarande två appar som gäller då…

Precis som med Runkeeper finns det även livetrackning men tycker nog att det är lite bättre implementerat på Run.GPS. När man tittar på Runkeeper envisas den hela tiden med att ändra zoominingsgraden så att hela rutten man kört är synlig hela tiden.

Det funkar om man springer en kort runda, men om man tex cyklar 60-70 km så ser man inte några detaljer och när försöker zooma in på kartan så zoomas det automatiskt ut… Dessutom hade Run.GPS lite justa funktioner så man kan göra embed på sina egna sidor med trackingen. Tyvärr så slutade den däremot att ladda upp var jag var efter 30 minuter så det var inget vidare ändå… Runkeeper funkade dock hela tiden.

Så vad är sammanfattningen då? Jo det är nog så att RUN.GPS är det program som har flest funktioner och är mest konfiguerbart, men är inte lika ”moget” och ”välputsat” som Runkeeper och verkar ha en del buggar. Navigeringen i Run.GPS funkar helt klart, och är trevlig att kunna ha både det och pulsdata uppe samtidigt när jag cyklar men frågan är om jag verkligen vill ha det då det verkar vara lite yxigt hur pulsdatat sparas. Jag måste helt enkelt tänka lite till…

Dagens promenad var bara en runda hemma som sagt, inget speciellt förutom att jag fick lite skav av att inte ha strumpor i för små skor men det var väl ungefär som man kunde förvänta sig… :-)