Vad innebär smärtor i testiklarna?

Smärta i testiklarna kan vara ett första symptom på många sjukdomar, och bör tas på allvar. Trots detta är många män motvilliga till att uppsöka läkare. I syfte att öka medvetenheten om vad som orsakar testikelsmärta, diskuterar vi här de vanligaste testikelsjukdomarna.

1. Testikeltorsion

Testikeltorsion i pungen är en av de farligaste tillstånden i de sexuella organen, och skapar en akut smärta. En tvinnad testikel leder till trängre blodkärl och förhindrat blodflöde. Det kräver omedelbar läkarvård. Får man inte det kan testikelvävnad dö och måste då opereras bort.

Testikeltorsion orsakas i 90 % av fallen av en medfödd avvikelse som påverkar testikelns normala fastsättning i pungen, vilket betyder att testikeln hänger fritt och kan tvinnas när som helst, och därmed stänga blodkärlen: Denna patologi uppkommer oftast hos unga män och tonåringar. En eller båda testiklarna kan tvinnas, även om det i de flesta fall är den vänstra testikeln som drabbas. Om komplikationer uppstår, och en testikel måste avlägsnas kan fertiliteten minska med 50 %.

2. Skada

Direkta slag mot pungen kan orsaka en extrem smärta. Testiklar skadas ofta vid sportaktiviteter, och att använda någon sorts skydd är därför rekommenderat. Smärtan går dock oftast över, och komplikationer är ovanliga. Läkare bör hursomhelst uppsökas om smärtan inte försvinner, eller om andra komplikationer, såsom blåmärken eller svullnader, uppstår.

3. Infektion

Infektioner orsakas oftast av sexuellt överförbara mikroorganismer, t.ex. klamydia eller gonnorébakterier. Detta orsakar inflammationer i testiklarna eller bitestiklarna (orkit respektive epididymit). Detta resulterar i en extra känslig, smärtande, svullen och het pung. Infektionen behandlas med bredspektrumantibiotika. Testikelinflammation kan också orsakas av påssjukevirus. Vid sådana fall blir även ansiktet svullet på grund av inflammation i parotis spottkörtel. En inflammation skapad av påssjukevirus kan leda till infertilitet.

4. Herniation (bråckbildning)

Om bukväggen skadas är det möjligt att en bit av tarmen går igenom hålet i och når pungen. Att röra sig, hosta eller nysa kan, som ett resultat av detta, vara smärtsamt. Bråck behandlas vanligtvis genom operation.

5. Vätska i pungen

Vätskeansamlingar runt eller i testikeln är en vanlig orsak till testikelsmärtor. Bland annat förstorar det testikeln. Precis som åderbråck i benen, har testiklarna blodådror som kan bli förstorade. Detta leder då till ett tillstånd som kallas varicocele (pungbråck). Förstorade vener är påtagliga, och kan se ut som en påse maskar vid toppen av testikeln. I vissa fall kan även cystor i olika storlek formas i testiklarna. Vätskeansamlingar i skyddshöljet som omger testiklarna kallas hydrocele. Desto mer vätska som samlas, desto högre sannolikhet för smärta. Dessa sjukdomar behandlas vanligtvis genom operation.

6. Njursten

Ibland orsakas smärta i testiklarna av njursten. Detta ger inga patologiska förändringar i pungen, vilket betyder att testiklarna varken är svullna eller röda. Däremot sprider sig smärtan från njurarna till ljumskområdet. Andra symptom som åtföljer testikelsmärta, och är indikationer på njursten är smärtor i magen, ryggen eller midjan, blodig urin, illamående och kräkningar.

7. Testikelcancer

Testikelcancer orsakar inte alltid smärta. Ibland känns det inte bara i testiklarna, utan även i buk- och ljumskområdena. Patienter klagar ofta på att pungen känns tung. Detta beror på att testiklarna är större, och ofta kan man känna en klump eller lymfkörtel. Cancern drabbar i de flesta fall endast en testikel, men kan spridas till lungorna. Testikeltumörer är, lyckligtvis, jämförelsevis ovanliga. Det är hursomhelst en av de vanligaste formerna av cancer hos unga män. Om cancern upptäcks i ett tidigt skede har man väldigt hög chans att bli botad. Upptäcks den, å andra sidan, i ett senare skede kan behandlingen vara mycket mer komplicerad, och inte lika lyckad. Därför bör man uppsöka läkare omedelbart om man skulle uppleva några symptom.